اوناکیت Unakiteاوناکیت Unakite

179

به زودی توضیحات لازم برای آشنایی با سنگ Unakite را برای مطالعه بیشتر شما در این بخش خواهیم نوشت


آگهی‌های مرتبط با این گوهر در
دسته بندی ست و نیم ست
اوناکیت  Unakite
  • اوناکیت    Unakite
  • 6.0–7.0
  • 2.60–3.20
  • -
  • -
  • Granitic rock,feldspar, epidote,quartz