فیروزه Turquoiseفیروزه Turquoise

203

به زودی توضیحات لازم برای آشنایی با سنگ فیروزه را برای مطالعه بیشتر شما در این بخش خواهیم نوشت

آگهی‌های مرتبط با این گوهر در
دسته بندی ست و نیم ست
فیروزه  Turquoise
  • فیروزه    Turquoise
  • 6.0
  • 2.60–2.83
  • 1.63
  • -
  • Copper aluminum phosphate