تورومالین Tourmalineتورومالین Tourmaline

230

به زودی توضیحات لازم برای آشنایی با سنگ کهربای اصل را برای مطالعه بیشتر شما در این بخش خواهیم نوشت


آگهی‌های مرتبط با این گوهر در
دسته بندی ست و نیم ست
تورومالین  Tourmaline
  • تورومالین    Tourmaline
  • 7.0–7.5
  • 2.98–3.20
  • 1.63
  • -
  • -