رز کوارتز Roseرز کوارتز Rose

145

به زودی توضیحات لازم برای آشنایی با سنگ رز کوارتز را برای مطالعه بیشتر شما در این بخش خواهیم نوشت


آگهی‌های مرتبط با این گوهر در
دسته بندی ست و نیم ست
رز کوارتز  Rose
  • رز کوارتز    Rose
  • 7.0
  • 2.65–2.66
  • 1.55
  • -
  • -