لابرادوریت Labradoriteلابرادوریت Labradorite

241

به زودی توضیحات لازم برای آشنایی با سنگ لابرادوریت را برای مطالعه بیشتر شما در این بخش خواهیم نوشت

آگهی‌های مرتبط با این گوهر در
دسته بندی ست و نیم ست
لابرادوریت Labradorite
 • لابرادوریت  Labradorite خاکستری با آبی و خطوط برنز (شیلر)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 6.0–6.5
 • 2.56
 • 1.56
 • -
 • -