Hiddenite HiddeniteHiddenite Hiddenite

101

به زودی توضیحات لازم برای آشنایی با سنگ Hiddenite را برای مطالعه بیشتر شما در این بخش خواهیم نوشت

آگهی‌های مرتبط با این گوهر در
دسته بندی ست و نیم ست
Hiddenite Hiddenite
 • Hiddenite  Hiddenite زرد تا سبز
 • Refractive index, color,pleochroism.
 • متوسط
 • متوسط
 • Synthetic spinel
 • 6.5–7.0
 • 3.13–3.20
 • 1.66
 • -
 • Lithium aluminum silicate