زمرد طلایی Golden (heliodor)زمرد طلایی Golden (heliodor)

230

به زودی توضیحات لازم برای آشنایی با سنگ زمرد طلایی را برای مطالعه بیشتر شما در این بخش خواهیم نوشت

آگهی‌های مرتبط با این گوهر در
دسته بندی ست و نیم ست
زمرد طلایی Golden (heliodor)
 • زمرد طلایی  Golden (heliodor) زرد تا طلایی
 • Weak-coloقرمز.
 • کم تا متوسط
 • همه سایز دارد
 • Citrine, topaz, glass, doublets
 • 7.5–8.0
 • 2.63–2.80
 • 1.58
 • -
 • -