زمرد طبیعی Emerald, naturalزمرد طبیعی Emerald, natural

181

به زودی توضیحات لازم برای آشنایی با سنگ زمرد طبیعی را برای مطالعه بیشتر شما در این بخش خواهیم نوشت

آگهی‌های مرتبط با این گوهر در
دسته بندی ست و نیم ست
زمرد طبیعی Emerald, natural
 • زمرد طبیعی  Emerald, natural سبز
 • Emerald filter, dichroism, refractive index.
 • -
 • متوسط
 • Fused emerald, glass,tourmaline, peridot, سبز garnet doublets
 • 7.5
 • 2.63–2.80
 • 1.58
 • -
 • -