کرایزولیت ( زبرجد سبز ) Chrysoliteکرایزولیت ( زبرجد سبز ) Chrysolite

168

به زودی توضیحات لازم برای آشنایی با سنگ کرایزولیت ( زبرجد سبز ) را برای مطالعه بیشتر شما در این بخش خواهیم نوشت

آگهی‌های مرتبط با این گوهر در
دسته بندی ست و نیم ست
کرایزولیت ( زبرجد سبز ) Chrysolite
 • کرایزولیت ( زبرجد سبز )  Chrysolite زرد, سبز, و یا قهوه ای
 • Refractive index, silky.
 • متوسط
 • متوسط
 • Tourmaline, peridot
 • 8.5
 • 3.50–3.84
 • 1.75
 • -
 • -