بیکس بییت Bixbiteبیکس بییت Bixbite

182

به زودی توضیحات لازم برای آشنایی با سنگ بیکس بییت را برای مطالعه بیشتر شما در این بخش خواهیم نوشت

آگهی‌های مرتبط با این گوهر در
دسته بندی ست و نیم ست
بیکس بییت Bixbite
 • بیکس بییت  Bixbite قرمز
 • Refractive index.
 • خیلی بالا
 • کوچک
 • Pressed plastics,tourmaline
 • 7.5–8.0
 • 2.63–2.80
 • 1.58
 • -
 • -