بنیتیت Benitoiteبنیتیت Benitoite

227

به زودی توضیحات لازم برای آشنایی با سنگ بنیتیت را برای مطالعه بیشتر شما در این بخش خواهیم نوشت

آگهی‌های مرتبط با این گوهر در
دسته بندی ست و نیم ست
بنیتیت Benitoite
 • بنیتیت  Benitoite آبی, بنفش, صورتی, بی رنگ
 • Strongآبی in ultraبنفش light.
 • بالا
 • -
 • Sapphire, tanzanite,آبی diamond, tourmaline, cordierite
 • 6.0–6.5
 • 3.64–3.68
 • 1.76–1.80
 • -
 • Barium titanium silicate