عقیق Agateعقیق Agate

161

به زودی توضیحات لازم برای آشنایی با سنگ عقیق را برای مطالعه بیشتر شما در این بخش خواهیم نوشت

آگهی‌های مرتبط با این گوهر در
دسته بندی ست و نیم ست
عقیق Agate
 • عقیق  Agate
 • Cryptocrystalline, irregularly banded, dendritic inclusions.
 • کم
 • Glass, plastic, Mexican onyx
 • 7.0
 • 2.58–2.64
 • -
 • -
 • Silicon dioxide